Durante o ano 2023 en A Estación Vedra temos abertas as seguintes liñas de apoio e asesoramento.

Se te atopas nalgunha das seguintes circunstancias podes contactarnos sen compromiso nos tfnos. 981 51 22 44 e 667 905 330 ou en aestacion@concellodevedra.gal.