O pasado 18 de marzo A Estación acolleu unha xornada de traballo da man da entidade AFIPRODEL, da que forman parte axentes de emprego e desenvolvemento local de toda Galicia (http://afiprodel.org). Contamos coa presenza de profesionais do desenvolvemento local chegadas/os de diversos concellos.

O Concello de Vedra participou por partida triple, coa presenza do alcalde, a axente de desenvolvemento local e o equipo encargado da dinamización do Centro de Emprendemento.

Unha das tarefas de A Estación é operar como laboratorio de ideas, dando saída a propostas propias e de coworkers. A xornada propuxo unha reflexión sobre o desenvolvemento rural e os seus retos inmediatos e de futuro.